Ugress

Før vi flyttet til gården var jeg ikke så opptatt av ugress. I hagen av byen kom det Skvallerkål inn fra naboens hage, og vi fjernet noen bøtter med Løvetann fra plenen hver vår. Om det var noe annet så ble det bare luket vekk uten at jeg tenkte på hva det var.

Men da vi flyttet hit, og spesielt i perioder med store områder med åpen jord har jeg vært desperat. Så mye forskjellig som dukket opp! Jeg ble plutselig opptatt av hva de het og selvsagt om det fantes metoder som var effektive for å bli kvitt dem for godt. Ugress kan være ettårige, toårige eller flerårige. Voksemåten kan være stedbundet eller krypende. Formeringsmåte: gjennom frø eller røtter

Noen av plantene jeg omtaler som ugress er vakre. Men - jeg ønsker dem ikke i hagen min. Alle bildene er tatt i egen hage, mange i anleggsfasen, men noen er seiglivet og dukker opp hver år enten i bed, under bærbusker og i kanten mot dyrket mark. 

Fordi jeg ikke hadde noen navn på det som vokste her så savnet jeg en enkel oversikt med bilder for å få identifisert planetene. Mange nettbaserte oppslagsverk har bare en stikkordliste og da var jeg like langt. Derfor har jeg ordnet meg denne oversikten (alfabetisk etter norsk navn) over ugress i min hage.

Det er litt overraskende at jeg har tatt bilder av og funnet navn på 26 ulike ugress. Jeg har bilder av et par til så de kommer på plass i samlingen etterhvert.  


Balderbrå 
Matricaria inodora 


Kurvplantefamilien

Høyde: 30-70 cm

Voksemåte: Toårig frøugress med pålerot. Den har stor frøproduksjon, i gjennomsnitt ca. 35 000 frø per plante, men planter med over 250 000 frø er registrert. I spiringsåret dannes vanligvis bare en rosett, først neste år utvikles blomster og frø. Etter frøsetting dør planten.
Blomster: Hvite opptil 4 cm store blomster med gul skive på forgrenede stilker på samme plante. 
Stilk: Stengelen er furet
Blader: Bladene er spredte, fjærflikete og ligner på dill.  
Voksested: Vokser i åker og eng, dessuten på vei- og grøftekanter, langs jernbaner og på avfallsplasser. Vokser på all slags jord, men foretrekker næringsrik, sur til nøytral, leirholdig jord.
Bekjempelse:  fjerne planten før blomstring.
All Balderbrå er borte fra dette området etter at jeg begynte å klippe det som plen.

Brennenesle Urtica dioica

Høyde: 30 - 200 cm
Voksemåte:  Flerårig urt med vidt forgreinede rotstengler.
Blomster: Bittesmå gulgrønne samlet i aks i kranser langs stilken. 
Blader: Bladene er  5-15 cm lange, avrundet ved festet og spisse i andre enden., sagtannet kant.  Oversiden er mørkgrønn med dyptliggende ribber, mens undersiden er lysegrønn. Begge sidene er dekket med stive hår. Stengelen er firkantet, ru og dekket med stive hår.
Voksested: næringsrik jord
Bekjempelse: Hindre frøspredning. Fjerne småplanter om våren. Spa opp områder med røtter (små rotdeler danner likevel nye planter.) Dekke med aviser. Noen kjemiske midler. 

Alle deler av planten har hule brennhår som gir en allergisk reaksjon på huden. 
Unge blader kan brukes til neslesuppe. Hele planten kan brukes til å lage gjødselblanding.Burot


Høyde: opptil 170 cm høy
Voksemåte: Flerårig stedbundet med rotstokk. Frøproduksjon: 50 000 – 700 000 frø pr. plante
Kan spre seg vegetativt ved oppdeling av rotstokken, eller ved at nedre del av stengelen slår røtter
Blomster: noen millimeter store og sitter i tette kurvarrangement. De er små og rødgule og for øvrig ganske uanselige, men hver plante setter mange blomster.
Blader:Bladene er fjærdelte og er sølvaktige på undersiden. 
Stilk: Stengelen er rødaktig farge og lukter sterkt.
Voksested:I åker- og veikanter og annet uskjøtta areal. Gjerne på varm og næringsrik jord
Bekjempelse: Burot må fjernes fra hagen ikke bare fordi det er et ugress, men også fordi det er sterkt allergifremkallende pga sitt høye polleninnhold. Bruk hansker og dra opp hele planten med roten i god tid før blomstring - gjerne i første halvdel av juni. Spa opp eldre større planter. På områder det er vanskelig å luke kan plantene klippes ned så nær bakken som mulig fra midt i juni og i begynnelsen av august for å hindre frøsetting. Plantene må legges i sekker og leveres på gjenvinningsstasjonen for destruksjon så fort som mulig.

Fuglevikke


Høyde: 20-80 cm
Voksemåte:
Blomster: Små lilla blomster i avlange klaser.
Blader: Stengelen er  glatt, slapp og av til klatrende stengel. Findelte, tynne blad vokser på en tynn stilk.
Voksested: Lettere, næringsrik jord
Bekjempelse:  Luking. Tåler de fleste kjemiske midler.

Geitrams

Høyde: 60 - 125 cm
Voksemåte: Seige sterkt forgrenede røtter som danner mange nye planter. 20 000 frø på hver plante.
Blomster: små mørkt purpurfargete blomster i en lang pyramideformet klase i toppen av stengelen
Blader: rett stengel. Bladene sitter enten direkte på stengelen eller med kort stilk. Blågrønne lansettformede blader med en kraftig midtnerve.
Voksested: trives alle steder, gjerne udyrket mark, grøftekanter,
Bekjempelse: mekanisk rensing/luking
Gjetertaske 

Capsella bursapastoris


Høyde: 10-50 cm
Voksemåte: Pælerot med forgreininger. Spres med frø
Blomster: små hvite blomster fra mai og hele sommeren.
Blader: Fjærformet blad sitter i rosett ved bakken, mindre bladet langs stengelen
Voksested: områder med åpen jord som bed og grønnsaksåker
Bekjempelse: lukingGroblad 

Høyde: 10-50 cm 
Voksemåte: Flerårig stedbunden med rotstokk. Spedning kun med frø.
Blomster: Mange gulbrune blomster i tette aks på ugreina, opprette stengler. Frøene er klebrige slik at de lett fester seg på skoene, og på den måten bli transportert over store avstander.
Blader: mørkegrønne ovale, rosettblad med tydelige nerver. Undersøkelser tyder også på at groblad har antibakteriell og soppdrepende virkning
Voksested: 
Vanlig på mager og hardtrampa jord, og er trolig et innført ugras i gjødsla eng. Vokser i plen og hageganger.
Bekjempelse: Ferdigblandet plenrens.


Hestehov
Tusilago farfara
Høyde: 5-20 cm høy
Voksemåte:  sterkt grenete jordstengler med utløpere i flere etasjer
Blomster: gule i mars-april
Blader: hestehovformede blader i mai-juni.
Voksested: leirjord og over hele landet

Bekjempelse: svært vanskelig å fjerne. Jevnlig luking flere år eller kjemiske midler.


Hundekjeks 
Anthriscus sylvestri
Høyde: kan bli 150 cm høy
Voksemåte: Det dannes nye røtter utenfor den store pæleroten, men spres mest med frø. 
Blomster: ca 5000 små hvite blomster fordelt på ca 30 skjermer. Blomstrer fra mai til juli. 
Blader: Lysegrønne, trekantede og dypt flikete. Kan finne om gultrotblad og lukter svakt gulrot hvis man gnir på bladet, 
Voksested: åpen skog, grøfter kluturmark osv.
Bekjempelse: Det er vanskelig å bli kvitt hundekjeks. Viktig å luke før frøsetting. 
NB: har giftige slektninger: Hundepersille, selsnepe, bjørnekjeks


HønsegressHøyde: 20-60 cm
Voksemåte: greinet pålerot

Blomster: små, hvite eller blekrosa blomster i tette aks i toppen av stilken
Blader: grenete stilk med et lansettformet dobbeltblad i en slire rundt stilken
Voksested: langs veier, hager og åkerkulturer
Bekjempelse: luking, hindre frøspredning


Høymole


Høyde: 50 cm 
Voksemåte: pælerot, kan bli  1,5 m dyp
Blomster: fra juni til september. Grønne til å begynne med. Modne blomster er rødaktig. Ca 9000 frø/plante. Frøet kan spire etter flere 10 år i bakken. 
Blader: Danner en rosett ved bakken og store avlange blad med bølgeformet kant spredt langs stengelen. 
Voksested: Liker næringsrik jord.
Bekjempelse: Vanskelig å bli kvitt. Viktig å rive/spa opp før blomstene er modne. Rotstokken er litt løsere i "rotlausuka" som inntreffer når frøstengel er danna, og planta har brukt energi på dette, og er litt lettere å dra opp. Profesjonell bekjempelse i åker/større områder med kjemiske midler. 

Kjerringrokk/Åkersnelle


Høyde: inntil 40 cm 
Voksemåte: Formerer seg med sporer eller utløpere under jorda
Blomster:
Blader: Hul glatt 1-3 mm tykk stengel med ledd. I leddene sitter en krans med tynne greiner. Gressgrønn. Om våren er stengelen inntil 20 cm lang og brungul. I toppen sitter sporehuset. Vårstenglene visner når sporene er spredt. 
Voksested: Helst på litt fuktige plasser. Plagsom på leirjord på åkrer og i hagen. Næringsfattige områder. 
Bekjempelse: Jordstengelsen ligger så dypt at vanlig spavending ikke er tilstrekkelig. Det er bedre å klippe av plantedelene over bakken. Denne prosessen vil ta flere år. Fordi kjerringrokk foretrekker ganske næringsfattig jord kan kraftig gjødsling av området bidra til bekjempelse. 


Krypsoleie
Høyde: 15-30 cm
Voksemåte: Vandrer med rotslående stengler. Har en kraftig trævlerot
Blomster: Gule blomster
Blader: Bladene ved grunnen og de nedre stengelbladene er stilket, trefliket med midtfliken på lang stilk, flikene er videre delt i 3 tannete avsnitt. Øvre blad er sittende, mer eller mindre delt i lansettformete avsnitt. Alle blad er som regel hårete.
Voksested: Forekommer i dyrket og udyrket mark, i sumper, sumpskog og i vannkanter og på veikanter 
Bekjempelse: Luk før utløpere dannes. Drener fuktig og våt jord. Kvassdå
Høyde: 20-60 cm
Voksemåte:
Blomster: rødlige små blomster i kranser rundt stilken
Blader: stivhåret stengel med store fjærforma blad rett under de øvre blomsterkransene
Voksested: trives i mordrike jordarter
Bekjempelse: lett å fjerne med luking
Kveke Elymus repens
Høyde: opptil 70 cm 
Voksemåte: Flerårig. Røtter med krypende jordstengler,  mest i de øvre 10 cm av jorda. Vokser i tuer
Blomster: fra juni til september
Blader: Kveke har flattrykte småaks med flatsiden vendt mot strået.
Voksested: I de fleste jord- og hagebrukskulturer, som et av de verste åkerugras
Bekjempelse: Grav opp så mye som mulig av røttene om våren når plantene er små og fjern jevnlig det som er over jorda. Spavend jord 2-3 ganger. Røttene ligger grunt og vil bli skadet.
Bruk ugressduk eller annet dekkmateriale som ugresset 
ikke vokser gjennom. Blåselampe som brenner vekk blomst og blader.

Løvetann Taraxacum officinale

Høyde: 5-30 cm
Voksemåte: Flerårig stedbundet med pålerot. 
Spredning: Kan lett danne nye planter fra skadde rotbiter hver plante inneholder ca 3000 frø
Blomster: gule
Blader: Lansettformete ca 12-15 cm lange med takket bladrand og glatt overflate. Inneholder melkesaft.
Voksested: Plener, hager, parker, eng og beite
Bekjempelse: Ikke la den frø seg. Manuell kniping av blomster. Ugressmiddel fra sen vår til tidlig sommer. Salt som helles i bladrosetten.
Fjerning med rotjern (det vil alltid bli igjen rotrester).


Meldestokk Chenopodium album


Høyde: 25-40 cm. Kan bli 1 m høy
Voksemåte: 5-15 cm pålerot
spres med frø. Opptil 20000 frø pr. plante – gjennomsnittlig 3000. Noen frø spirer om høsten, andre etter overvintring. 
Blomster: Svært små som sitter i nøster i bladfestet mot stilken. Blomstrer sent på sommeren
Blader: Friskt grønne på oversiden, nesten grå på undersiden med ujevne og grove takker. Bladene har ørsmå saftfylte hår-
Voksested: åker og hager løs, fuktig jord som er sterkt gjødslet/nitrogenrik. 
Bekjempelse: Viktig å hindre frøspredning. Luking, damp, flamme og kjemiske midler.

Pepperrot

Høyde:  50 - 100 cm. 
Voksemåte:  mange store blad som vokser direkte opp fra en stor pælerot. Spres med rotbiter.
Blomster: hvite, duftene blomster i juni-juli. Jeg har ikke sett blomstene, fordi jeg fjerner bladene. 
Blader: Lange blågrønne blad med en bølgete, grovt tannet kant (Kan minne om bladene til høymol) 
Voksested: tørr jord i gressmark, tun, skråninger.

Bekjempelse: vanskelig, og blir derfor ansett som et ugress. Her vokser den tett i stikkelsbærbuskene.

Bilde av rot kommer.


RyllikHøyde:  30 -50 cm. 
Voksemåte: Teppedannende. Krypende, seige og kraftig forgreina jordstengler som ligger grunt i bakken.  Spres også med frø. 
Blomster: små hvite blomster samlet i kurver
Blader: Lansettformet med mange smale og hårete småblad. 
Voksested: tørr jord i gressmark, tun, skråninger.
Bekjempelse: vanskelig, men det finnes kjemiske midler. Jeg luker.

Sterk lukt og gir bitter smak på feks melk hvis kuene spiser det.


Rødvetann
Lamium purpureum

Høyde: 5-30 cm
Voksemåte: Tynn greinet pålerot. Sår seg selv med frø.
Blomster: De purpurrøde blomstene, sitter i kranser i bladhjørnene.
Blader: myke, tannete, motsatt stilte grønne blad
Voksested: alle slags gjødslet åkerkulturer
Bekjempelse: I hager, med luking. Profesjonelt brukes mekanisk radrensing.

Planten har ubehagelig lukt. 

Skvallerkål 
Aegopodium podagaria

Høyde:
Voksemåte: Flerårig
Agressivt og dypt rotsystem
Blomster: Pene blomster som avgir masse frø.
Blader:
Voksested:
bekjempelse: Klipp av bladene jevnlig. Grav opp så mye som mulig av røttene og fjern jevnlig det som er over jorda. Bruk ugressduk eller annet dekkmateriale som ugresset ikke vokser gjennom.Kan kveles med et tykt lag plengressavklipp.
Hell over en blanding av 1 del 35% edikk til 4 deler vann. Bruk mugge med spiss tut for å helle mer presist.

Blomstene ligner på Hundekjeks, men bladene er helt forskjellig. Små- og storborre    
Arctium minus og A. lappa
Høyde: 50-100 cm
Voksemåte: Toårige
Blomster: 1-2 cm brede, mørklilla, blomsterlignende hoder. Frøkapselen har små kroker som fester seg lett til dyr og menneske, noe som har gitt navn til borrelåsen.
Blader: Store  lysgrønne blader, noen sitter rett på stengelen, andre har lang stilk. 
•Småborre, nedre bladskaft hule

•Storborre, nedre bladskaft tette
Voksested: åker- og veikanter og annet uskjøtta areal. 
         Bekjempelse: jeg antar at det finnes kjemiske midler, men jeg bruker spade. Antar at den blir borte etterhvert som de forsømte områdene blir 
en del av prydhagen.


Ugressklokke
Campanula rapunculoides 


Høyde:
Voksemåte: 
Flerårig
Lange dype og greiete røtter fra hvite knoller
Blomster:
Blader:
Voksested:
Bekjempelse:
brakklegging med gjentatt spavending

Torskemunn Linaria vulgaris

Høyde: 15-50 cm
Voksemåte: Flerårig. 
Blomster: Gul krone med en stor orangefarget pukkel på underleppa
Stengel:
Blader:
 smale, lansettformet, grågrønne
Voksested: tørrbakker, langs veier, i hager og åkrer
Bekjempelse:

Ubehagelig lukt og best smak. Kjent i urtemedisin.
Ble brukt til å farge lintøy gult

 

Vassarve 
Stellaria media


Høyde:
Voksemåte:  tett lav matte
Ca. 15000 frø pr. plante, med  spredning og spiring gjennom hele sesongen. Grunt rotsystem, men røttene er seige. Nedliggende stengler kan slå røtter.
Blomster: små stjerneformede hvite
Blader: lysegrønne små blader 
Voksested:Liker vassjuk jord og halvskygge – gjerne kjølig kystkima. I de fleste åkerkulturer, men også i eng, beite og annen grasmark
Bekjempelse: 


Vindelslirenke


Høyde:
Voksemåte:
Blomster:
Blader:
Voksested:
Bekjempelse:
Åkerdylle

Høyde: 50 - 150 cm
Voksemåte:
Blomster: Gule blomster som kan minne litt om løvetann
Blader: Lansettformet med tannet kant. Stengelen er rett, grov, skjør og greinet i toppen.
Voksested: åkerkulturer, grøfter
Bekjempelse: Gjentatt jordbearbeiding. røttene er skjøre og ødelegges lett. Det finnes flere kjemiske midler som brukes profesjonelt. 


Åkertistel Circium arvense

Høyde:
Voksemåte: Flerårig vandrende med krypende formeringsrøtter – mest i de øvre 20 – 30 cm av jorda, men kan gå 2-3 m dypt. Forgreininger med jordstengler. En liten bit danner ny plante. Frø spres med vinden og spirer om våren.
Blomster:Blomstrer hele sommmeren. Ca. 20 – 200 frø pr. hunnlig korg
Blader:
Voksested: 
Bekjempelse: 
Åkersvineblom, Senecio vulgaris   Høyde: 10-40 cm 
Voksemåte: tynn pålerot med tallrike siderøtter. 
Blomster: sterkt gule blomsterkorger. Blomstrer hele sommeren og høsten, og setter frø hele tiden. Frøet har fnokk og spres derfor lett med vinden. Hver plante kan produsere fra 2000 til 7000 frø. Disse spirer fort og det er ikke uvanlig at det utvikles to eller tre generasjoner av planten på en sesong, noe som bidrar til at åkersvineblom er en svært vanlig plante. 
Blader: finnete stengelblad, saftig hårløs stengel. nedre blad er bredt lansettformer, 
Voksested: I åkerkulturer, hager, 
Bekjempelse: Luking/radrensing. resistent mot noen kjemiske midler.Kilder: Korsmos ugresshage
Ugressnøkkel
Hagegal om ugress

6 kommentarer:

 1. Dette var en fin oversikt.


  Men jeg tror det du har identifisert som jordrøyk er en fuglevikke. Jordrøyk ser slik ut: https://www.inaturalist.org/taxa/53785-Fumaria-officinalis/browse_photos.
  Særlig bladene ser helt annerledes ut.

  Hilsen Bjørnar

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for tilbakemeldingen. Jeg er helt enig med deg. Da jeg lette etter et navn på den jeg fant i hagen var Jordrøyk det nærmeste jeg kom. Jeg synes det var rart for jeg hadde aldri hørt det navnet før. Holder på med retting.

   Slett
 2. Takk for grundige beskrivelser og en fyldig oversikt !

  SvarSlett
 3. Hva heter de grønne bladene som er bilde av til høyre nedenfor groblad. Disse har jeg alt for mye av, og sliter med å bli kvitt.

  Hilsen RS

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er bladene på Hestehov. De kommer lenge etter blomstene, og det er som du sier nesten umulig å bli kvitt røttene. Så når det er sjarmerende å finne Hestehov i hagen på våren, så har det en ganske stor bismak utover sommeren.

   Slett

Jeg er takknemlig for mer informasjon. Skriv gjerne om egne erfaringer.
Nå har jeg satt på kommentargodkjenning for å få beskjed om nye kommentarer.